תאריך ביקור מיום עד ליום 01/09/2019
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
20/07/2019
21:30
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
22/07/2019
21:00
12
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
23/07/2019
20:00
13
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
25/07/2019
20:00
10
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
27/07/2019
21:30
2
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
29/07/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
30/07/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
31/07/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
01/08/2019
20:00
13
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
03/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
04/08/2019
20:00
0
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
05/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
06/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
07/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
08/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
11/08/2019
20:30
10
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
12/08/2019
21:00
0
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
13/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
14/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
17/08/2019
21:00
32
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
18/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
19/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
20/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
21/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
22/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
24/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
25/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
26/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
27/08/2019
20:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
28/08/2019
21:00
15
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
29/08/2019
20:00
6
המלך דוד – מופע הלילה החדש VIP
31/08/2019
21:00
15

סיכום הזמנה

פעילות
תאריך
שעת התחלה
כמות כרטיסים
0
סה"כ לתשלום
0 ש"ח