תאריך ביקור מיום עד ליום 01/09/2019
החיזיון הלילי VIP
20/07/2019
20:30
1
החיזיון הלילי VIP
20/07/2019
22:30
15
החיזיון הלילי VIP
22/07/2019
20:00
9
החיזיון הלילי VIP
23/07/2019
21:00
4
החיזיון הלילי VIP
25/07/2019
21:00
2
החיזיון הלילי VIP
25/07/2019
22:00
12
החיזיון הלילי VIP
27/07/2019
20:30
2
החיזיון הלילי VIP
27/07/2019
22:30
15
החיזיון הלילי VIP
29/07/2019
20:00
15
החיזיון הלילי VIP
30/07/2019
21:00
11
החיזיון הלילי VIP
31/07/2019
20:00
4
החיזיון הלילי VIP
01/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
03/08/2019
20:00
0
החיזיון הלילי VIP
04/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
06/08/2019
21:00
5
החיזיון הלילי VIP
07/08/2019
20:00
13
החיזיון הלילי VIP
08/08/2019
21:00
8
החיזיון הלילי VIP
11/08/2019
21:30
11
החיזיון הלילי VIP
12/08/2019
20:00
15
החיזיון הלילי VIP
13/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
14/08/2019
20:00
1
החיזיון הלילי VIP
17/08/2019
20:00
0
החיזיון הלילי VIP
18/08/2019
21:00
4
החיזיון הלילי VIP
19/08/2019
20:00
15
החיזיון הלילי VIP
20/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
21/08/2019
20:00
10
החיזיון הלילי VIP
22/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
24/08/2019
20:00
13
החיזיון הלילי VIP
25/08/2019
21:00
14
החיזיון הלילי VIP
26/08/2019
20:00
15
החיזיון הלילי VIP
27/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
29/08/2019
21:00
15
החיזיון הלילי VIP
31/08/2019
20:00
15

סיכום הזמנה

פעילות
תאריך
שעת התחלה
כמות כרטיסים
0
סה"כ לתשלום
0 ש"ח