תאריך ביקור מיום עד ליום 28/02/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
10:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
10:40
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
12:00
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
12:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
13:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
14:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
15:00
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
16:00
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
17:00
14