תאריך ביקור מיום עד ליום 29/05/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
09:20
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
13:40
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
15:00
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
16:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
18:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
09:00
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
10:40
9
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
12:00
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
13:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
14:00
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
15:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
17:20
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
10:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
12:40
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
13:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
18:40
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
12:20
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
13:20
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
14:20
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
14:40
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
17:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
17:20
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
18:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
19:00
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
20:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
08:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
09:00
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
09:40
8
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
10:00
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
10:20
5
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
12:00
5
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
11:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
12:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
14:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
16:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
17:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
18:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
19:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
20:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
21:40
18