תאריך ביקור מיום עד ליום 04/12/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
09:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
11:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
11:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
11:40
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
12:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
13:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
13:20
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
14:20
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/11/2021
22:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
10:40
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
13:20
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
13:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
14:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
15:20
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
15:40
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
16:00
9
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
16:40
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
17:20
5
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
18:00
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/11/2021
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
07:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
08:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
09:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
10:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
10:40
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
12:00
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
12:20
9
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
12:40
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
13:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
13:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
14:20
17
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
14:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
15:40
17
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
16:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
16:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
17:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
18:00
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
21:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
22:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/11/2021
22:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
07:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
08:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
09:40
5
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
10:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
11:20
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
12:00
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
12:20
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
12:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
13:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
15:00
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
15:20
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
16:20
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
16:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
17:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
17:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
18:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
19:00
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
01/12/2021
22:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
09:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
09:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
10:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
11:00
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
11:20
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
12:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
13:00
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
13:20
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
14:00
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
14:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
15:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
15:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
16:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
16:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
17:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
02/12/2021
22:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/12/2021
07:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/12/2021
08:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/12/2021
09:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/12/2021
10:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/12/2021
11:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/12/2021
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/12/2021
19:40
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/12/2021
20:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/12/2021
21:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/12/2021
22:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/12/2021
22:20
18