תאריך ביקור מיום עד ליום 26/01/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
29/11/2021
12:10
30
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
29/11/2021
16:10
22
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
30/11/2021
10:50
5
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
30/11/2021
16:10
30
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
01/12/2021
10:50
26
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
01/12/2021
16:10
30
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
02/12/2021
10:50
28
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
02/12/2021
16:10
27
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
03/12/2021
10:30
28
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
05/12/2021
10:50
8
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
05/12/2021
12:10
18
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
06/12/2021
12:10
19