תאריך ביקור מיום עד ליום 21/07/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
23/05/2022
15:10
30
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
24/05/2022
16:10
30
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
26/05/2022
13:30
30
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
31/05/2022
16:10
30
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
02/06/2022
13:30
30
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
12/06/2022
10:50
27
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
15/06/2022
10:50
25
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
17/06/2022
10:30
20
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
23/06/2022
13:10
14