תאריך ביקור מיום עד ליום 24/07/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:00
57
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
10:15
65
מיצג שער השמיים
14/07/2024
10:30
65
מיצג שער השמיים
14/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
12:45
56
מיצג שער השמיים
14/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
17:00
62
מיצג שער השמיים
14/07/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
18:00
47
מיצג שער השמיים
14/07/2024
19:00
66
מיצג שער השמיים
14/07/2024
20:00
65
מיצג שער השמיים
15/07/2024
09:00
61
מיצג שער השמיים
15/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
09:30
64
מיצג שער השמיים
15/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
10:45
51
מיצג שער השמיים
15/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
11:45
37
מיצג שער השמיים
15/07/2024
12:15
50
מיצג שער השמיים
15/07/2024
14:00
56
מיצג שער השמיים
15/07/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
15:00
57
מיצג שער השמיים
15/07/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
16:00
47
מיצג שער השמיים
15/07/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
17:30
42
מיצג שער השמיים
15/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
18:45
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
15/07/2024
21:00
65
מיצג שער השמיים
16/07/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
12:00
47
מיצג שער השמיים
16/07/2024
12:15
37
מיצג שער השמיים
16/07/2024
12:30
33
מיצג שער השמיים
16/07/2024
12:45
63
מיצג שער השמיים
16/07/2024
13:00
64
מיצג שער השמיים
16/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
14:30
65
מיצג שער השמיים
16/07/2024
14:30
65
מיצג שער השמיים
16/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
16:15
65
מיצג שער השמיים
16/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
16/07/2024
21:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
10:30
52
מיצג שער השמיים
17/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
12:15
61
מיצג שער השמיים
17/07/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
17/07/2024
21:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
10:30
64
מיצג שער השמיים
18/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
11:30
42
מיצג שער השמיים
18/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
15:45
64
מיצג שער השמיים
18/07/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
17:45
62
מיצג שער השמיים
18/07/2024
19:00
61
מיצג שער השמיים
18/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
18/07/2024
21:00
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:45
60
מיצג שער השמיים
19/07/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
12:15
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
19/07/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
10:45
44
מיצג שער השמיים
21/07/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
12:15
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
13:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
16:00
62
מיצג שער השמיים
21/07/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
21/07/2024
21:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
11:45
48
מיצג שער השמיים
22/07/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
12:15
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
15:30
45
מיצג שער השמיים
22/07/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
22/07/2024
21:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
10:45
61
מיצג שער השמיים
23/07/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
12:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
13:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
23/07/2024
21:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
09:15
49
מיצג שער השמיים
24/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
12:00
52
מיצג שער השמיים
24/07/2024
12:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
15:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
16:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
20:00
67
מיצג שער השמיים
24/07/2024
21:00
67