תאריך ביקור מיום עד ליום 28/02/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
10:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
10:40
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/02/2024
10:40
13
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
28/02/2024
11:10
2
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
28/02/2024
11:50
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
12:00
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
12:40
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
28/02/2024
12:50
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/02/2024
13:00
23
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
28/02/2024
13:10
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
13:20
18
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
28/02/2024
13:50
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
14:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
15:00
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/02/2024
15:00
21
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
16:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/02/2024
16:00
23
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/02/2024
17:00
14
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/02/2024
17:00
25