תאריך ביקור מיום עד ליום 23/09/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
17:20
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
17:20
3
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
17:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
17:40
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
17:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
18:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
18:00
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
18:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
18:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
18:20
17
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
18:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
18:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
18:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
18:40
6
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
18:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
19:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
19:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
19:10
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
19:20
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
19:20
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
19:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
19:40
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
19:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
19:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
20:00
3
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
20:00
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
20:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
20:10
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
20:20
6
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
20:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
20:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
20:40
22
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
20:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/09/2021
21:00
11
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/09/2021
21:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
21:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/09/2021
21:40
21