תאריך ביקור מיום עד ליום 22/10/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
07:20
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
08:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
09:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
09:20
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
09:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
10:00
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
10:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
10:20
10
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
22/10/2021
10:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
10:40
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
10:40
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
10:50
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
11:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
11:20
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
12:00
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
12:00
אזל