תאריך ביקור מיום עד ליום 03/07/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
14:00
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/07/2022
14:00
22
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
14:20
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
14:40
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
15:00
12
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/07/2022
15:10
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
15:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
15:40
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
16:00
18
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
03/07/2022
16:00
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
03/07/2022
16:10
1
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
03/07/2022
16:20
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/07/2022
16:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
16:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
17:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/07/2022
17:00
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
17:20
7
Chain of the Generations Center - English
03/07/2022
17:40
17
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/07/2022
19:30
1
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
03/07/2022
19:40
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
03/07/2022
20:10
25
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
03/07/2022
21:00
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/07/2022
22:00
18