תאריך ביקור מיום עד ליום 30/05/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מיצג שער השמיים
30/05/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
09:15
66
מיצג שער השמיים
30/05/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
09:45
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
10:00
18
Gateway to Heaven - English
30/05/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
10:45
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
11:00
5
מיצג שער השמיים
30/05/2024
11:00
65
Gateway to Heaven - English
30/05/2024
11:15
67
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2024
11:20
4
מיצג שער השמיים
30/05/2024
11:30
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
11:40
אזל
מיצג שער השמיים
30/05/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
12:00
62
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2024
12:20
2
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
30/05/2024
12:20
18
Gateway to Heaven - English
30/05/2024
12:30
67
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2024
12:40
13
מיצג שער השמיים
30/05/2024
12:45
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
30/05/2024
12:50
22
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2024
13:10
14
מיצג שער השמיים
30/05/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
13:30
49
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
13:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
14:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2024
14:00
18
מיצג שער השמיים
30/05/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
14:15
67
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2024
14:30
23
מיצג שער השמיים
30/05/2024
14:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
14:40
6
מיצג שער השמיים
30/05/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
15:15
58
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
30/05/2024
15:20
29
מיצג שער השמיים
30/05/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
15:45
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
30/05/2024
15:50
20
מיצג שער השמיים
30/05/2024
16:15
67
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2024
16:20
30
Gateway to Heaven - English
30/05/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
16:45
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
30/05/2024
17:00
8
מיצג שער השמיים
30/05/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
17:15
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
30/05/2024
17:30
22
מיצג שער השמיים
30/05/2024
17:30
67
Gateway to Heaven - English
30/05/2024
17:45
67
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2024
18:00
32
מיצג שער השמיים
30/05/2024
18:00
67
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2024
18:10
27
מיצג שער השמיים
30/05/2024
19:00
67
מיצג שער השמיים
30/05/2024
20:00
62
מיצג שער השמיים
30/05/2024
20:30
65
מיצג שער השמיים
30/05/2024
21:00
67