תאריך ביקור מיום עד ליום 14/07/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:00
57
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:15
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
09:45
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
10:00
20
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
10:00
15
Gateway to Heaven - English
14/07/2024
10:00
65
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
14/07/2024
10:00
17
מיצג שער השמיים
14/07/2024
10:15
65
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
10:20
10
מיצג שער השמיים
14/07/2024
10:30
65
מיצג שער השמיים
14/07/2024
10:45
67
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
11:00
אזל
מיצג שער השמיים
14/07/2024
11:00
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
14/07/2024
11:10
9
Gateway to Heaven - English
14/07/2024
11:15
67
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
14/07/2024
11:40
12
מיצג שער השמיים
14/07/2024
11:45
67
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
14/07/2024
12:00
21
Gateway to Heaven - English
14/07/2024
12:30
56
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
12:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
12:40
23
מיצג שער השמיים
14/07/2024
12:45
56
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
13:00
אזל
מיצג שער השמיים
14/07/2024
13:15
67
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
14/07/2024
13:20
20
מיצג שער השמיים
14/07/2024
13:30
67
Gateway to Heaven - English
14/07/2024
13:45
60
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
14:00
16
מיצג שער השמיים
14/07/2024
14:00
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
14/07/2024
14:10
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
14:20
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
14/07/2024
14:30
3
מיצג שער השמיים
14/07/2024
14:30
67
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
14:40
12
מיצג שער השמיים
14/07/2024
14:45
67
Gateway to Heaven - English
14/07/2024
15:00
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
14/07/2024
15:10
12
מיצג שער השמיים
14/07/2024
15:15
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
15:20
20
מיצג שער השמיים
14/07/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
15:45
67
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
16:00
23
מיצג שער השמיים
14/07/2024
16:00
67
Gateway to Heaven - English
14/07/2024
16:15
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
16:20
13
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
14/07/2024
16:20
16
מיצג שער השמיים
14/07/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
14/07/2024
16:45
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
14/07/2024
17:00
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/07/2024
17:00
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
14/07/2024
17:00
35
מיצג שער השמיים
14/07/2024
17:00
62
מיצג שער השמיים
14/07/2024
17:15
67
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
14/07/2024
17:30
30
מיצג שער השמיים
14/07/2024
17:45
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
14/07/2024
17:50
21
מיצג שער השמיים
14/07/2024
18:00
47
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
14/07/2024
18:10
28
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
14/07/2024
18:40
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
14/07/2024
19:00
28
מיצג שער השמיים
14/07/2024
19:00
66
מיצג שער השמיים
14/07/2024
20:00
65