תאריך ביקור מיום עד ליום 26/01/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
09:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
09:40
15
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
10:20
35
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
10:40
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
11:00
3
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
11:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
11:40
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/01/2022
12:10
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
12:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
13:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
14:00
15
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/01/2022
14:30
29
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
14:40
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
15:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
15:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
16:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
16:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/01/2022
17:20
20
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
17:40
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/01/2022
18:10
26
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
18:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/01/2022
22:40
18