תאריך ביקור מיום עד ליום 19/04/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/04/2024
10:50
8
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
19/04/2024
11:10
אזל
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
19/04/2024
11:20
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
19/04/2024
12:10
אזל