תאריך ביקור מיום עד ליום 24/07/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
Gateway to Heaven - English
24/07/2024
09:00
63
מיצג שער השמיים
24/07/2024
09:15
52
מיצג שער השמיים
24/07/2024
09:30
70
מיצג שער השמיים
24/07/2024
09:45
68
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
10:00
12
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
10:00
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
10:00
28
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:00
70
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/07/2024
10:10
1
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:15
70
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
10:20
23
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:30
65
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
10:40
25
מיצג שער השמיים
24/07/2024
10:45
70
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
24/07/2024
10:50
28
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
11:00
3
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
11:00
8
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
11:00
1
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/07/2024
11:10
20
מיצג שער השמיים
24/07/2024
11:15
63
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
11:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
11:40
14
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
11:40
12
מיצג שער השמיים
24/07/2024
11:45
70
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
12:00
18
מיצג שער השמיים
24/07/2024
12:00
52
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
24/07/2024
12:00
17
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
12:20
18
מיצג שער השמיים
24/07/2024
12:30
48
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
12:40
6
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
12:40
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
13:00
20
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:00
67
מנהרות הכותל - סיור בצרפתית
24/07/2024
13:00
23
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:15
67
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
13:20
22
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:30
70
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
13:40
5
מיצג שער השמיים
24/07/2024
13:45
70
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
14:00
25
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:00
70
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/07/2024
14:10
1
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:15
70
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
14:20
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/07/2024
14:30
9
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:30
70
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
14:40
25
מיצג שער השמיים
24/07/2024
14:45
70
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
15:00
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
15:00
25
מיצג שער השמיים
24/07/2024
15:15
70
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
15:20
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
15:20
21
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/07/2024
15:30
19
Gateway to Heaven - English
24/07/2024
15:30
67
Chain of the Generations Center - English
24/07/2024
15:40
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/07/2024
15:50
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
16:00
14
מיצג שער השמיים
24/07/2024
16:00
70
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/07/2024
16:10
3
מיצג שער השמיים
24/07/2024
16:15
70
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
16:20
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
16:20
25
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
24/07/2024
16:20
27
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/07/2024
16:30
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
16:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
16:40
אזל
מיצג שער השמיים
24/07/2024
16:45
70
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/07/2024
16:50
28
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
17:00
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/07/2024
17:00
18
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:00
70
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
24/07/2024
17:00
28
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:15
70
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/07/2024
17:20
13
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
17:20
34
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:30
62
מיצג שער השמיים
24/07/2024
17:45
70
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/07/2024
18:00
23
מיצג שער השמיים
24/07/2024
18:00
70
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/07/2024
18:30
13
מיצג שער השמיים
24/07/2024
21:00
59