תאריך ביקור מיום עד ליום 19/07/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:00
70
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/07/2024
09:10
19
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:15
52
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
19/07/2024
09:20
28
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:30
65
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/07/2024
09:40
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
19/07/2024
09:40
5
מיצג שער השמיים
19/07/2024
09:45
63
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
19/07/2024
10:10
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/07/2024
10:30
8
Gateway to Heaven - English
19/07/2024
10:30
70
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/07/2024
10:40
25
מיצג שער השמיים
19/07/2024
10:45
70
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:00
70
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
19/07/2024
11:10
1
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:15
48
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/07/2024
11:40
9
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
19/07/2024
11:40
אזל
מיצג שער השמיים
19/07/2024
11:45
70
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/07/2024
11:50
15
Gateway to Heaven - English
19/07/2024
12:00
35
מיצג שער השמיים
19/07/2024
12:15
62
The Western Wall Tunnel Tour – The Great Stone Tour (The Classic Tour) - English Tour
19/07/2024
12:20
7
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
19/07/2024
12:30
אזל
מיצג שער השמיים
19/07/2024
12:30
65
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
19/07/2024
12:40
אזל
Chain of the Generations Center - English
19/07/2024
12:40
11
מיצג שער השמיים
19/07/2024
12:45
68