תאריך ביקור מיום עד ליום 22/04/2024
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מיצג שער השמיים
21/04/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
21/04/2024
09:30
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
10:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/04/2024
10:00
25
מיצג שער השמיים
21/04/2024
10:00
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/04/2024
10:10
10
מיצג שער השמיים
21/04/2024
10:30
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
11:00
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/04/2024
11:00
25
מיצג שער השמיים
21/04/2024
11:00
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/04/2024
11:10
4
מיצג שער השמיים
21/04/2024
11:30
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
12:00
18
מיצג שער השמיים
21/04/2024
12:00
67
Chain of the Generations Center - English
21/04/2024
12:00
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/04/2024
12:30
21
מיצג שער השמיים
21/04/2024
12:30
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
13:00
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/04/2024
13:00
21
מיצג שער השמיים
21/04/2024
13:00
67
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
21/04/2024
13:10
15
מיצג שער השמיים
21/04/2024
13:45
67
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/04/2024
14:10
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
14:40
9
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
21/04/2024
15:30
22
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
15:40
18
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/04/2024
15:50
23
מיצג שער השמיים
21/04/2024
16:00
67
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/04/2024
16:20
25
מיצג שער השמיים
21/04/2024
16:30
67
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
21/04/2024
17:00
9
מיצג שער השמיים
21/04/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
21/04/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
21/04/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
09:15
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
10:00
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
10:30
46
מיצג שער השמיים
24/04/2024
10:45
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
11:30
64
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
12:00
59
מיצג שער השמיים
24/04/2024
12:15
58
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
12:45
58
מיצג שער השמיים
24/04/2024
13:00
60
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
13:45
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
14:30
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
15:15
59
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
16:00
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
16:45
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
17:30
67
Gateway to Heaven - English
24/04/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
24/04/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
12:00
55
מיצג שער השמיים
25/04/2024
12:15
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
13:00
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
13:15
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
13:45
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
14:15
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
14:30
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
15:15
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
15:45
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
16:00
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
16:15
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
16:45
67
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
17:15
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
17:30
40
Gateway to Heaven - English
25/04/2024
17:45
67
מיצג שער השמיים
25/04/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
09:00
62
מיצג שער השמיים
26/04/2024
09:15
67
Gateway to Heaven - English
26/04/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
10:00
67
Gateway to Heaven - English
26/04/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
10:45
67
Gateway to Heaven - English
26/04/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
11:30
67
Gateway to Heaven - English
26/04/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
12:00
58
מיצג שער השמיים
26/04/2024
12:15
67
Gateway to Heaven - English
26/04/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
26/04/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
09:15
67
Gateway to Heaven - English
28/04/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
09:45
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
10:00
67
Gateway to Heaven - English
28/04/2024
10:15
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
10:45
67
Gateway to Heaven - English
28/04/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
11:15
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
11:30
67
Gateway to Heaven - English
28/04/2024
11:45
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
12:15
67
Gateway to Heaven - English
28/04/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
12:45
67
מיצג שער השמיים
28/04/2024
13:00
58
מיצג שער השמיים
30/04/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
30/04/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
01/05/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
14:45
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
02/05/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
14:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
05/05/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
13:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
14:00
65
מיצג שער השמיים
06/05/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
06/05/2024
18:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
09:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
09:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
10:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
10:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
11:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
11:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
12:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
12:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
13:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
13:45
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
14:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
15:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
15:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
16:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
16:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
17:00
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
17:30
67
מיצג שער השמיים
07/05/2024
18:00
67