תאריך ביקור מיום עד ליום 01/09/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
08:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
09:00
15
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
09:00
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
09:20
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
09:20
33
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
09:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
09:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
10:00
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
10:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
10:20
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
10:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
10:40
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
10:40
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
03/08/2021
10:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
10:50
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
11:00
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
11:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
11:20
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
11:20
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
11:40
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
11:40
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
12:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
12:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
12:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
12:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
13:00
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
13:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
13:20
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
13:20
2
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
03/08/2021
13:30
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
13:40
12
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
13:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
14:00
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
14:00
3
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
14:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
14:40
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
14:40
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
14:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
15:00
9
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
15:20
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
15:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
16:00
12
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
16:00
10
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
03/08/2021
16:10
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
16:20
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
16:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
17:00
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
17:00
12
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
17:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
17:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
17:40
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
17:40
2
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
17:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
18:00
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
18:20
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
18:20
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
18:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
18:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
19:00
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
19:00
8
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
19:20
2
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
19:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
19:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
20:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
20:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
20:20
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
20:20
24
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
21:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/08/2021
21:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/08/2021
21:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
21:20
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
03/08/2021
21:40
13
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
09:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
10:20
12
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
10:30
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
10:40
6
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
10:40
10
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
04/08/2021
10:50
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
11:20
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
11:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
11:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
12:00
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
12:00
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
12:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
12:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
12:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
13:20
14
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
13:20
7
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
04/08/2021
13:30
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
13:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
13:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
13:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
14:00
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
14:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
14:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
14:40
31
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
15:00
6
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
15:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
15:20
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
15:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
15:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
15:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
16:00
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
16:00
29
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
16:00
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
04/08/2021
16:10
5
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
16:20
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
16:20
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
16:40
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
16:40
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
17:00
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
17:00
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
17:20
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
17:20
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
17:20
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
17:40
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
17:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
18:00
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
18:00
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
18:20
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
18:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
18:40
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
18:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
19:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
19:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
19:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
19:20
8
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
19:40
2
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
19:40
26
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
20:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
20:00
29
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
20:20
15
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/08/2021
20:20
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
21:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/08/2021
21:00
35
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
04/08/2021
21:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
08:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
09:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
09:00
35
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
09:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
09:20
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
09:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
09:40
22
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
10:00
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
10:20
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
10:40
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
10:40
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
05/08/2021
10:50
8
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
11:00
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
11:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
11:40
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
12:00
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
12:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
12:20
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
12:40
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
13:00
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
13:20
18
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
05/08/2021
13:30
26
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
13:40
7
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
13:40
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
13:50
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
14:00
13
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
14:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
14:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
14:20
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
14:30
5
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
14:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
15:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
15:00
7
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
15:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
15:20
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
15:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
15:40
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
16:00
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
16:00
7
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
05/08/2021
16:10
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
16:20
29
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
16:40
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
16:50
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
17:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
17:00
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
17:20
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
17:20
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
17:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
17:40
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
18:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
18:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
18:00
12
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
18:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
19:00
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
19:00
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
19:00
20
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
19:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
19:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
19:40
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
20:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
20:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
20:40
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
21:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/08/2021
21:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/08/2021
21:00
28
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
21:20
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
05/08/2021
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
09:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
09:20
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
10:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/08/2021
10:00
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
10:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
06/08/2021
10:20
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
06/08/2021
10:30
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
10:40
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
06/08/2021
10:40
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
11:00
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
06/08/2021
11:20
9
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
06/08/2021
11:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
06/08/2021
11:40
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/08/2021
12:00
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
06/08/2021
12:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
08:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
09:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
09:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
09:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
09:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
10:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
10:00
29
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
10:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
10:30
1
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
08/08/2021
10:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
11:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
11:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
11:00
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
11:20
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
12:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
12:40
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
12:40
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
13:00
9
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
13:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
13:20
25
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
08/08/2021
13:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
13:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
13:40
26
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
14:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
14:00
35
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
14:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
15:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
15:00
19
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
15:20
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
15:20
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
15:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
16:00
9
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/08/2021
16:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
16:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
16:30
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
16:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
17:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
17:40
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
18:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
19:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
20:00
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
20:20
9
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
20:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/08/2021
20:40
20
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
21:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
08/08/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
08:40
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
09:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
09:00
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
09:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
09:40
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
10:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
10:20
13
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
10:20
9
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
11:00
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
11:00
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
11:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
11:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
11:40
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
12:00
18
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
09/08/2021
12:10
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
12:20
33
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
12:40
9
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
13:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
13:00
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
13:20
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
13:40
12
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
13:40
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
14:20
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
14:20
7
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
09/08/2021
14:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
15:00
21
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
15:40
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
16:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
16:20
35
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
17:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
17:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
17:40
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
17:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
18:20
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
18:20
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
18:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
19:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
19:00
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
19:00
22
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
19:40
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
20:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
20:20
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
20:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
20:20
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
21:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/08/2021
21:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/08/2021
21:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
09/08/2021
21:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
09:00
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
09:30
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
10:00
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
10:40
17
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
10/08/2021
10:50
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
11:00
5
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
12:00
7
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
12:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
13:20
7
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
10/08/2021
13:30
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
14:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
15:20
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
16:00
2
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
18:20
6
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
19:00
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
19:40
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
20:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
10:00
15
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
10:40
24
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
11/08/2021
10:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
11:20
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
11:40
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
12:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
12:40
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
12:40
9
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
13:00
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
13:20
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
11/08/2021
13:30
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
13:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
14:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
14:20
14
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
14:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
15:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
15:40
20
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
16:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
16:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
17:20
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
18:00
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
18:20
6
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
18:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
19:20
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/08/2021
20:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
20:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
09:00
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
09:20
29
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
09:40
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
09:50
19
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
10:00
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
10:40
9
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
12/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
11:00
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
11:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
11:30
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
11:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
12:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
12:40
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
13:00
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
12/08/2021
13:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
13:40
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
13:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
14:20
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
15:00
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
16:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
16:20
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
16:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
17:20
26
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
18:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
18:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
19:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
19:40
19
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
20:20
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/08/2021
21:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
13/08/2021
09:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
13/08/2021
09:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
13/08/2021
10:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
13/08/2021
10:20
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
13/08/2021
10:30
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
13/08/2021
10:40
24
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
13/08/2021
12:00
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
09:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
09:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
10:20
24
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
10:20
3
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
15/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
11:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
11:00
22
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
11:40
19
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
12:00
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
12:20
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
12:40
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
13:00
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
15/08/2021
13:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
13:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
13:40
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
14:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
14:20
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
15:00
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
15:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
16:30
6
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
16:40
33
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
17:20
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
18:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
19:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
19:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
19:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
15/08/2021
19:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
15/08/2021
20:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
09:20
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
09:40
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
10:00
3
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
10:40
6
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
11:20
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
12:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
12:00
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
16/08/2021
12:10
26
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
12:20
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
13:00
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
13:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
13:20
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
14:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
14:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
14:40
7
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
16/08/2021
14:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
15:00
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
15:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
15:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
16:00
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
16:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
16:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
17:00
12
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
17:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
18:20
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
18:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
19:00
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
19:20
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
20:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
20:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
16/08/2021
21:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
16/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
09:00
29
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
09:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
10:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
10:50
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
11:00
24
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
11:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
11:50
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
12:00
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
17/08/2021
12:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
12:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
13:20
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
13:40
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
14:00
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
14:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
14:40
28
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
17/08/2021
14:50
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
16:00
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
16:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
16:40
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
17:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
17:20
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
17:40
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
18:20
6
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
19:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
19:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
19:40
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
20:20
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/08/2021
21:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/08/2021
21:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
09:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
09:40
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
10:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
10:40
3
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
18/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
11:00
29
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
11:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
12:20
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
12:20
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
12:50
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
13:00
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
18/08/2021
13:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
13:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
13:40
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
14:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
14:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
15:00
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
15:40
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
18/08/2021
16:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
16:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
16:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
17:20
22
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
17:20
3
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
17:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
18:00
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
18:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
18:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
19:00
15
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
19:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
19:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
20:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
18/08/2021
20:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
09:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
09:40
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
10:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
10:40
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
19/08/2021
10:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
10:50
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
11:20
1
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
11:40
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
12:00
5
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
12:20
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
13:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
13:20
11
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
19/08/2021
13:30
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
13:40
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
14:00
29
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
14:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
15:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
15:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
16:00
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
19/08/2021
16:10
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
16:20
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
17:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
18:00
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
18:00
12
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
18:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
18:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
19:20
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
19:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
20:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/08/2021
20:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/08/2021
20:40
26
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
20/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
20/08/2021
09:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
20/08/2021
10:00
7
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
20/08/2021
10:20
28
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
20/08/2021
10:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
20/08/2021
11:00
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
20/08/2021
11:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
20/08/2021
11:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
20/08/2021
12:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
09:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
09:40
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
10:40
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
22/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
11:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
11:30
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
12:00
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
12:00
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
12:40
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
13:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
13:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
22/08/2021
13:30
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
13:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
14:00
29
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
14:40
26
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
15:20
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
16:00
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
16:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
16:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
17:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
17:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
18:00
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
18:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
18:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
19:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
19:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
20:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
20:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/08/2021
20:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/08/2021
21:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
09:00
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
09:40
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
10:30
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
10:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
10:40
7
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
23/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
11:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
12:00
12
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
12:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
12:40
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
13:10
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
13:20
27
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
23/08/2021
13:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
13:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
14:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
15:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
16:00
3
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
23/08/2021
16:10
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
16:40
26
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
17:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
17:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
18:00
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
18:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
18:40
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
19:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
19:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
20:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/08/2021
20:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
23/08/2021
20:40
26
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
09:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
09:40
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
10:40
24
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
24/08/2021
10:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
10:50
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
11:40
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
12:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
12:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
12:40
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
12:50
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
13:00
11
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
13:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
13:20
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
24/08/2021
13:30
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
13:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
14:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
14:20
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
15:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
15:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
15:40
18
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
24/08/2021
16:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
16:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
17:20
24
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
17:20
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
18:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
18:40
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
19:00
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
19:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
19:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/08/2021
20:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
10:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
10:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
10:40
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
25/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
11:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
11:20
17
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
12:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
12:00
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
12:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
13:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
13:20
25
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
25/08/2021
13:30
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
14:00
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
14:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
15:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
15:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
16:00
4
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
25/08/2021
16:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
16:20
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
17:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
17:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
18:00
29
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
18:00
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
18:40
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
19:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
19:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
19:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
20:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/08/2021
20:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/08/2021
21:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
09:10
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
09:40
30
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
26/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
11:20
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
11:40
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
13:00
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
13:20
21
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
26/08/2021
13:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
14:00
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
14:20
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
15:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
16:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
26/08/2021
16:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
16:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
17:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
17:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
17:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
18:00
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
18:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
19:00
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
19:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
19:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
20:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
20:00
26
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/08/2021
20:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/08/2021
21:00
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/08/2021
09:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/08/2021
09:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/08/2021
10:20
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/08/2021
10:20
11
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
27/08/2021
10:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/08/2021
10:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/08/2021
11:20
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/08/2021
11:40
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/08/2021
12:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
09:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
09:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
10:40
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
29/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
11:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
11:30
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
12:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
12:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
12:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
13:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
13:20
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
29/08/2021
13:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
13:40
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
14:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
15:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
15:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
16:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
29/08/2021
16:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
16:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
16:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
17:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
17:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
18:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
18:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
19:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
20:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
20:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/08/2021
20:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/08/2021
21:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
09:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
09:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
10:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
10:20
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
30/08/2021
10:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
12:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
12:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
14:00
33
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
14:30
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
15:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
15:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
15:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
16:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
30/08/2021
16:10
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
17:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
18:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
18:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
18:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
19:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
19:20
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/08/2021
20:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
20:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
30/08/2021
21:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
09:00
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
09:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
09:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
10:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
10:40
35
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
31/08/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
11:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
11:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
12:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
12:40
22
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
12:40
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
31/08/2021
13:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
14:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
14:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
14:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
15:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
15:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
16:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
31/08/2021
16:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
16:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
16:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
17:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
17:20
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
18:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
18:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
18:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
19:20
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
19:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
20:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/08/2021
20:40
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/08/2021
21:00
32