תאריך ביקור מיום עד ליום 01/07/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
19/05/2021
09:00
15
מנהרות הכותל - סיור בעברית
19/05/2021
10:00
17
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
19/05/2021
11:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
19/05/2021
12:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
19/05/2021
14:20
19
מנהרות הכותל - סיור בעברית
19/05/2021
15:00
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
19/05/2021
18:00
7
מנהרות הכותל - סיור בעברית
20/05/2021
10:40
14
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/05/2021
11:00
20
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
20/05/2021
12:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
20/05/2021
12:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
20/05/2021
12:40
9
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/05/2021
13:00
20
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
20/05/2021
14:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
20/05/2021
14:00
14
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
20/05/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/05/2021
16:20
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
20/05/2021
17:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
21/05/2021
09:40
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
21/05/2021
11:20
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
21/05/2021
11:40
2
מסע לירושלים- עברית
21/05/2021
12:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
21/05/2021
12:20
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
23/05/2021
10:00
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
23/05/2021
10:30
20
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
23/05/2021
12:00
16
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/05/2021
12:00
18
מסע לירושלים- עברית
23/05/2021
13:30
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
23/05/2021
14:40
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/05/2021
16:00
16
מנהרות הכותל - סיור בעברית
23/05/2021
16:00
14
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
23/05/2021
18:00
14
מנהרות הכותל - סיור בעברית
24/05/2021
10:40
10
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
24/05/2021
12:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/05/2021
12:00
אזל
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
24/05/2021
13:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/05/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/05/2021
16:00
18
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
24/05/2021
18:20
12
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
25/05/2021
10:00
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
25/05/2021
11:00
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
25/05/2021
11:40
14
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
25/05/2021
13:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
25/05/2021
13:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
25/05/2021
14:00
18
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
25/05/2021
14:20
16
מבט אל העבר – בית המקדש בתלת-מימד
25/05/2021
14:40
12
מנהרות הכותל - סיור בעברית
25/05/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
25/05/2021
18:00
5
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
26/05/2021
14:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
26/05/2021
15:00
2
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
09:40
13
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
11:00
אזל
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
13:20
15
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
13:40
2
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
27/05/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
16:40
14
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
17:20
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/05/2021
18:00
אזל
מנהרות הכותל - סיור בעברית
28/05/2021
09:40
4
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/05/2021
10:40
7
מנהרות הכותל - סיור בעברית
28/05/2021
11:40
14
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/05/2021
12:00
6
מנהרות הכותל - סיור בעברית
28/05/2021
12:00
6
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
10:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
11:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
11:40
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
13:00
16
מסע לירושלים- עברית
30/05/2021
13:30
17
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
30/05/2021
14:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
15:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
30/05/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
17:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
18:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
30/05/2021
19:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
31/05/2021
11:40
15
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
31/05/2021
12:00
אזל
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
31/05/2021
12:40
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
31/05/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
31/05/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
31/05/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
31/05/2021
17:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
01/06/2021
10:20
19
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
01/06/2021
11:00
14
מנהרות הכותל - סיור בעברית
01/06/2021
11:20
16
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
02/06/2021
11:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
02/06/2021
13:00
12
מנהרות הכותל - סיור בעברית
03/06/2021
10:20
12
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
03/06/2021
11:00
11
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
03/06/2021
12:00
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
03/06/2021
13:00
7
מסע לירושלים- עברית
03/06/2021
13:30
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
03/06/2021
15:40
11
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
03/06/2021
16:00
12
מנהרות הכותל - סיור בעברית
03/06/2021
17:20
13
מנהרות הכותל - סיור בעברית
04/06/2021
09:40
12
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
04/06/2021
10:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
04/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
04/06/2021
11:20
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
04/06/2021
11:40
אזל
מסע לירושלים- עברית
04/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
04/06/2021
12:20
15
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
06/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
06/06/2021
12:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
06/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
06/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
06/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
06/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
07/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
07/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
07/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
07/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
07/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
08/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
08/06/2021
13:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
08/06/2021
13:00
10
מסע לירושלים- עברית
08/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
08/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
09/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
09/06/2021
13:00
18
מסע לירושלים- עברית
09/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
09/06/2021
14:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
09/06/2021
15:00
16
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
09/06/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
10/06/2021
09:00
14
מנהרות הכותל - סיור בעברית
10/06/2021
10:40
15
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
10/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
10/06/2021
12:00
15
מסע לירושלים- עברית
10/06/2021
13:30
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
11/06/2021
09:00
14
מנהרות הכותל - סיור בעברית
11/06/2021
10:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
11/06/2021
10:40
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
11/06/2021
10:40
12
מנהרות הכותל - סיור בעברית
11/06/2021
11:00
1
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
11/06/2021
11:20
20
מסע לירושלים- עברית
11/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
11/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
11/06/2021
12:20
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
13/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
13/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
13/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
13/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
13/06/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
14/06/2021
11:00
12
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
14/06/2021
12:00
20
מסע לירושלים- עברית
14/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
14/06/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
15/06/2021
09:20
15
מנהרות הכותל - סיור בעברית
15/06/2021
10:00
14
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
15/06/2021
11:00
18
מנהרות הכותל - סיור בעברית
15/06/2021
12:20
11
מנהרות הכותל - סיור בעברית
15/06/2021
13:20
20
מסע לירושלים- עברית
15/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
15/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
16/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
16/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
16/06/2021
13:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
16/06/2021
13:00
15
מסע לירושלים- עברית
16/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
16/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
16/06/2021
16:00
16
מנהרות הכותל - סיור בעברית
16/06/2021
16:40
17
מנהרות הכותל - סיור בעברית
16/06/2021
19:40
12
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
17/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
17/06/2021
12:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
17/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
17/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
17/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
17/06/2021
16:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
17/06/2021
19:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
18/06/2021
10:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
18/06/2021
10:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
18/06/2021
10:40
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
18/06/2021
11:20
20
מסע לירושלים- עברית
18/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
18/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
18/06/2021
12:20
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
20/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
20/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
21/06/2021
11:00
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
21/06/2021
11:00
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
21/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
21/06/2021
13:00
18
מסע לירושלים- עברית
21/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
21/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
21/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
22/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
22/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
22/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
22/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
22/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
22/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
23/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
23/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/06/2021
12:00
20
מסע לירושלים- עברית
24/06/2021
13:30
18
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
24/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
25/06/2021
11:00
אזל
מסע לירושלים- עברית
25/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
25/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
25/06/2021
12:20
20
מנהרות הכותל - סיור בעברית
27/06/2021
10:20
27
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
27/06/2021
11:00
19
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
27/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
27/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
27/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
27/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
27/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
28/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
28/06/2021
16:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
29/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
29/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
29/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
29/06/2021
14:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
29/06/2021
16:20
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
30/06/2021
11:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
30/06/2021
12:00
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
30/06/2021
13:00
20
מסע לירושלים- עברית
30/06/2021
13:30
20
מיצג שרשרת הדורות בכותל - סיור בעברית
30/06/2021
14:00
20