תאריך ביקור מיום עד ליום 21/06/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
09:20
12
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
23/05/2022
10:30
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
23/05/2022
10:50
9
The Kotel Tunnels - English Tour
23/05/2022
11:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
11:20
31
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
23/05/2022
11:30
19
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
23/05/2022
12:10
אזל
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
23/05/2022
12:20
8
Chain of the Generations Center - English
23/05/2022
12:40
16
The Kotel Tunnels - English Tour
23/05/2022
12:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
13:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
13:40
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
14:20
18
מנהרות הכותל - מנהרות -גשר גדול -חדש –ספרדית
23/05/2022
14:50
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
15:00
11
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
23/05/2022
15:10
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
15:40
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
23/05/2022
16:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
16:40
18
The Kotel Tunnels - English Tour
23/05/2022
17:20
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
23/05/2022
17:30
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
23/05/2022
17:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
18:00
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
23/05/2022
18:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
18:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
23/05/2022
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
09:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
09:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
24/05/2022
10:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
10:40
9
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/05/2022
10:50
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
24/05/2022
11:00
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/05/2022
11:10
2
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/05/2022
11:40
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
24/05/2022
11:50
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
12:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
12:00
23
The Kotel Tunnels - English Tour
24/05/2022
13:00
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
13:20
18
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/05/2022
13:30
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
13:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
14:00
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
15:40
18
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
24/05/2022
16:10
30
The Kotel Tunnels - English Tour
24/05/2022
16:40
19
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
24/05/2022
17:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
17:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
17:40
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
20:20
18
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
24/05/2022
20:50
22
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/05/2022
21:40
18
The Kotel Tunnels - English Tour
25/05/2022
09:00
7
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
25/05/2022
09:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
10:00
18
The Kotel Tunnels - English Tour
25/05/2022
10:00
4
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
25/05/2022
10:20
6
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
25/05/2022
10:50
13
Chain of the Generations Center - English
25/05/2022
11:00
22
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
25/05/2022
11:10
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
12:00
22
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
25/05/2022
12:30
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
12:40
15
The Kotel Tunnels - English Tour
25/05/2022
12:40
15
מנהרות הכותל - מנהרות -גשר גדול -חדש –ספרדית
25/05/2022
12:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
13:00
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
25/05/2022
13:10
20
The Kotel Tunnels - English Tour
25/05/2022
13:20
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
13:40
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
25/05/2022
14:10
11
The Kotel Tunnels - English Tour
25/05/2022
15:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
15:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
16:00
25
The Kotel Tunnels - English Tour
25/05/2022
16:20
14
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
25/05/2022
16:30
7
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
25/05/2022
18:00
30
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
25/05/2022
18:10
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/05/2022
18:40
1
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
26/05/2022
08:30
19
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
09:00
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
10:00
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
10:10
3
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
26/05/2022
10:20
32
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
11:20
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
11:50
9
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
26/05/2022
12:10
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
12:20
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
12:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
13:00
1
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
13:20
16
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
13:20
1
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
26/05/2022
13:30
30
מנהרות הכותל - מנהרות -גשר גדול -חדש –ספרדית
26/05/2022
14:10
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
14:20
16
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
26/05/2022
14:30
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
14:40
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
14:40
23
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
14:50
15
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
15:20
19
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
26/05/2022
16:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
17:00
18
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
17:00
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
17:20
13
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
26/05/2022
17:30
15
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
17:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
18:00
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
18:20
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
18:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
18:40
18
The Kotel Tunnels - English Tour
26/05/2022
18:40
15
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
18:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
19:00
12
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
19:10
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
19:40
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
26/05/2022
19:40
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
19:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
20:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
20:20
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
26/05/2022
20:20
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/05/2022
21:20
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
26/05/2022
21:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
08:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
09:00
12
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
27/05/2022
09:10
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
27/05/2022
09:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
09:40
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
09:40
15
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
10:00
6
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
10:00
13
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
10:20
5
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
27/05/2022
10:30
17
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
11:00
18
The Kotel Tunnels - English Tour
27/05/2022
11:40
1
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
27/05/2022
11:50
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/05/2022
12:00
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
12:00
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
27/05/2022
12:10
3
The Kotel Tunnels - English Tour
27/05/2022
12:20
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
27/05/2022
12:30
13
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
27/05/2022
12:40
32
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
29/05/2022
09:30
17
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
11:00
18
The Kotel Tunnels - English Tour
29/05/2022
11:00
10
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
11:40
18
The Kotel Tunnels - English Tour
29/05/2022
12:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
12:20
18
The Kotel Tunnels - English Tour
29/05/2022
12:20
32
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
13:20
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
13:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
29/05/2022
13:40
3
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
14:00
18
The Kotel Tunnels - English Tour
29/05/2022
14:40
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
16:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
16:00
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
16:30
15
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
29/05/2022
16:50
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
17:20
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
17:20
32
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
29/05/2022
17:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
18:00
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
18:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
18:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
18:40
22
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
18:40
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
19:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
19:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
19:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
19:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
19:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
19:40
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
19:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
20:00
18
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
20:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
20:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
20:20
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
20:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
20:40
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
20:50
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
21:20
18
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
29/05/2022
21:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/05/2022
21:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
21:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
29/05/2022
21:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
22:00
25
The Kotel Tunnels - English Tour
30/05/2022
09:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
10:40
32
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
30/05/2022
11:30
16
The Kotel Tunnels - English Tour
30/05/2022
11:40
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
30/05/2022
13:20
4
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
13:30
14
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
30/05/2022
14:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
15:20
25
The Kotel Tunnels - English Tour
30/05/2022
15:20
24
Chain of the Generations Center - English
30/05/2022
16:00
25
The Kotel Tunnels - English Tour
30/05/2022
16:20
13
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
30/05/2022
16:30
23
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
17:00
32
The Kotel Tunnels - English Tour
30/05/2022
18:00
30
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
18:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
18:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
18:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
18:40
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
18:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
19:00
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
19:10
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
19:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
19:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
19:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
20:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
20:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
20:50
27
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
30/05/2022
21:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
21:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
30/05/2022
21:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
11:00
14
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
31/05/2022
11:10
3
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
11:30
9
The Kotel Tunnels - English Tour
31/05/2022
12:00
אזל
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
31/05/2022
12:20
32
The Kotel Tunnels - English Tour
31/05/2022
12:40
24
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
13:00
25
The Kotel Tunnels - English Tour
31/05/2022
13:40
1
The Kotel Tunnels - English Tour
31/05/2022
15:00
2
The Kotel Tunnels - English Tour
31/05/2022
16:00
21
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
31/05/2022
16:10
30
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
31/05/2022
17:10
27
The Kotel Tunnels - English Tour
31/05/2022
17:20
26
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
31/05/2022
18:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
18:30
27
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
31/05/2022
18:40
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
18:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
19:00
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
19:10
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
19:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
31/05/2022
19:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
19:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
20:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
31/05/2022
20:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
20:50
27
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
31/05/2022
21:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
21:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
31/05/2022
21:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
22:00
25
The Kotel Tunnels - English Tour
01/06/2022
09:20
9
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
01/06/2022
09:30
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
09:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
01/06/2022
10:20
9
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
01/06/2022
10:50
11
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
11:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
01/06/2022
12:20
24
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
13:00
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
01/06/2022
13:50
18
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
01/06/2022
14:50
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
15:20
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
01/06/2022
16:10
1
The Kotel Tunnels - English Tour
01/06/2022
16:40
24
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
01/06/2022
18:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
18:40
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
01/06/2022
18:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
19:00
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
01/06/2022
19:00
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
01/06/2022
19:10
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
19:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
01/06/2022
19:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
01/06/2022
19:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
20:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
01/06/2022
20:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
01/06/2022
20:50
27
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
01/06/2022
21:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
21:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
01/06/2022
21:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
09:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
10:00
אזל
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
10:20
32
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
11:00
19
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
02/06/2022
11:10
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
11:20
25
Chain of the Generations Center - English
02/06/2022
11:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
12:00
8
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
02/06/2022
13:30
30
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
13:30
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
13:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
13:40
32
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
14:00
32
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
02/06/2022
14:10
22
מנהרות הכותל - מנהרות -גשר גדול -חדש –ספרדית
02/06/2022
14:30
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
02/06/2022
15:10
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
15:40
25
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
16:00
30
מנהרות הכותל - מנהרות -גשר גדול -חדש –צרפתית
02/06/2022
16:30
17
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
16:40
6
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
17:00
21
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
18:20
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
18:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
18:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
18:40
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
18:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
19:00
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
19:10
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
19:20
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
19:20
30
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
19:50
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
20:20
25
The Kotel Tunnels - English Tour
02/06/2022
20:20
11
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
20:40
32
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
20:50
27
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
02/06/2022
21:30
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
21:40
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
02/06/2022
21:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
22:00
25
The Kotel Tunnels - English Tour
03/06/2022
08:40
10
The Kotel Tunnels - English Tour
03/06/2022
09:00
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/06/2022
10:00
25
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
03/06/2022
10:00
32
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/06/2022
10:10
27
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/06/2022
10:30
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
03/06/2022
10:40
8
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
03/06/2022
10:50
27
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/06/2022
11:10
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/06/2022
11:20
20
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
03/06/2022
11:30
27
The Kotel Tunnels - English Tour
03/06/2022
12:00
4
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
03/06/2022
12:10
7
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
03/06/2022
12:20
13
Chain of the Generations Center - English
03/06/2022
12:20
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
03/06/2022
12:30
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/06/2022
12:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/06/2022
09:00
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
06/06/2022
09:10
10
The Kotel Tunnels - English Tour
06/06/2022
09:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/06/2022
11:00
35
The Kotel Tunnels - English Tour
06/06/2022
12:20
אזל
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
06/06/2022
13:00
25
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
06/06/2022
13:30
24
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/06/2022
13:40
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
06/06/2022
14:30
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
06/06/2022
14:40
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
06/06/2022
15:20
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
06/06/2022
16:30
18
The Kotel Tunnels - English Tour
06/06/2022
17:20
3
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
06/06/2022
18:20
32
The Kotel Tunnels - English Tour
07/06/2022
09:00
22
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
07/06/2022
09:40
17
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
07/06/2022
10:10
20
Chain of the Generations Center - English
07/06/2022
11:40
14
The Kotel Tunnels - English Tour
07/06/2022
11:40
4
The Kotel Tunnels - English Tour
07/06/2022
12:40
7
The Kotel Tunnels - English Tour
07/06/2022
13:40
5
The Kotel Tunnels - English Tour
07/06/2022
16:40
31
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
08/06/2022
09:30
5
The Kotel Tunnels - English Tour
08/06/2022
10:00
26
Chain of the Generations Center - English
08/06/2022
11:40
21
The Kotel Tunnels - English Tour
08/06/2022
12:00
2
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
08/06/2022
12:30
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
08/06/2022
12:50
5
The Kotel Tunnels - English Tour
08/06/2022
14:00
27
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
08/06/2022
14:30
24
The Kotel Tunnels - English Tour
09/06/2022
08:40
17
The Kotel Tunnels - English Tour
09/06/2022
10:40
11
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
09/06/2022
11:10
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/06/2022
17:40
10
The Kotel Tunnels - English Tour
10/06/2022
09:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
10/06/2022
10:00
21
The Kotel Tunnels - English Tour
10/06/2022
10:00
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
10/06/2022
11:40
19
The Kotel Tunnels - English Tour
10/06/2022
12:20
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
12/06/2022
09:30
22
The Kotel Tunnels - English Tour
12/06/2022
10:20
1
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
12/06/2022
10:50
27
Chain of the Generations Center - English
12/06/2022
12:00
14
The Kotel Tunnels - English Tour
12/06/2022
12:00
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
12/06/2022
13:00
4
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
12/06/2022
16:10
6
מנהרות הכותל - סיור בצרפתית
12/06/2022
17:00
27
The Kotel Tunnels - English Tour
12/06/2022
17:40
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
12/06/2022
19:00
22
The Kotel Tunnels - English Tour
13/06/2022
11:20
6
The Kotel Tunnels - English Tour
13/06/2022
11:40
32
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
13/06/2022
12:00
22
Chain of the Generations Center - English
13/06/2022
12:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
13/06/2022
12:20
16
The Kotel Tunnels - English Tour
13/06/2022
13:40
17
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
13/06/2022
16:50
21
The Kotel Tunnels - English Tour
13/06/2022
17:00
2
The Kotel Tunnels - English Tour
13/06/2022
17:40
24
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
14/06/2022
10:30
4
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
14/06/2022
10:50
12
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
11:00
1
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
14/06/2022
11:20
22
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
12:00
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
13:00
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
13:40
2
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
14:00
8
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
14/06/2022
14:50
20
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
17:00
7
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/06/2022
19:00
10
The Kotel Tunnels - English Tour
14/06/2022
19:20
30
The Kotel Tunnels - English Tour
15/06/2022
09:20
16
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
15/06/2022
10:50
25
The Kotel Tunnels - English Tour
15/06/2022
11:20
3
The Kotel Tunnels - English Tour
15/06/2022
12:20
21
The Kotel Tunnels - English Tour
15/06/2022
14:20
29
The Kotel Tunnels - English Tour
15/06/2022
15:00
23
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
15/06/2022
15:50
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
16/06/2022
09:20
10
The Kotel Tunnels - English Tour
16/06/2022
10:00
16
Chain of the Generations Center - English
16/06/2022
10:40
13
The Kotel Tunnels - English Tour
16/06/2022
11:40
20
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
16/06/2022
14:10
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
16/06/2022
15:40
2
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
16/06/2022
15:50
25
The Kotel Tunnels - English Tour
16/06/2022
16:00
4
מנהרות הכותל - מנהרות -גשר גדול -חדש –ספרדית
16/06/2022
16:50
17
The Kotel Tunnels - English Tour
17/06/2022
09:00
אזל
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
17/06/2022
10:30
20
The Kotel Tunnels - English Tour
17/06/2022
11:00
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
17/06/2022
11:10
22
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
17/06/2022
11:40
15
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
17/06/2022
12:00
30
The Kotel Tunnels - English Tour
19/06/2022
10:20
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/06/2022
10:30
10
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/06/2022
10:50
2
The Kotel Tunnels - English Tour
19/06/2022
12:40
אזל
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
19/06/2022
15:50
אזל
חדש! מנהרות הכותל - מסלול הגשר הגדול (עלות 25-38 ₪ )
19/06/2022
16:30
24
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
19/06/2022
18:00
29
The Kotel Tunnels - English Tour
20/06/2022
09:20
17
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
20/06/2022
12:30
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
20/06/2022
13:40
21
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
20/06/2022
14:30
3
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/06/2022
09:20
25
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/06/2022
10:10
22
The Kotel Tunnels - English Tour
21/06/2022
10:40
אזל
The Kotel Tunnels - English Tour
21/06/2022
13:00
10
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
21/06/2022
14:00
32
The Kotel Tunnel Tour – The Great Bridge Tour (NEW) – English Tour
21/06/2022
16:10
9
מנהרות הכותל - מסלול האבן הגדולה הקלאסי
21/06/2022
17:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 15-25 ₪)
23/06/2022
13:10
14
Chain of the Generations Center - English
23/06/2022
13:20
20
Chain of the Generations Center - English
23/06/2022
14:20
14
Chain of the Generations Center - English
29/06/2022
15:20
19
Chain of the Generations Center - English
03/07/2022
17:40
21