תאריך ביקור מיום עד ליום 21/11/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
07:20
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
08:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
09:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
09:20
16
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
09:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
10:00
4
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
10:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
10:20
10
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
22/10/2021
10:30
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
10:40
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
10:40
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
10:50
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
22/10/2021
11:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
11:20
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
22/10/2021
12:00
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
22/10/2021
12:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
07:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
08:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
09:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
09:20
23
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
10:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
10:40
18
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
24/10/2021
10:50
27
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
11:00
23
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
11:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
11:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/10/2021
12:20
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
12:20
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
13:00
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
13:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/10/2021
13:20
21
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
13:40
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
14:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/10/2021
14:40
23
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
15:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/10/2021
15:20
20
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
15:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
16:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/10/2021
16:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
17:00
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
17:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/10/2021
17:40
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
18:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
18:40
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
24/10/2021
19:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
19:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
24/10/2021
22:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
07:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
08:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/10/2021
09:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
09:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
10:00
אזל
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
10:20
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/10/2021
10:40
17
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
25/10/2021
10:50
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
11:00
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
11:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/10/2021
12:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/10/2021
12:00
8
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
13:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/10/2021
13:20
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
13:40
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
14:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/10/2021
14:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
15:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
15:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
16:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
16:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
17:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/10/2021
17:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
17:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/10/2021
17:40
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
18:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
18:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
19:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
25/10/2021
19:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
20:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
21:00
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
25/10/2021
22:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
07:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
08:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
08:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/10/2021
09:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
09:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
10:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
10:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/10/2021
11:00
16
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
11:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
11:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/10/2021
11:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/10/2021
12:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
12:20
5
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/10/2021
12:40
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
13:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
14:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
14:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/10/2021
14:40
17
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
15:40
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/10/2021
16:40
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
17:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
17:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/10/2021
17:20
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/10/2021
17:40
19
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
18:40
12
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
26/10/2021
19:00
26
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
26/10/2021
22:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
08:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
09:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
09:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/10/2021
09:20
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/10/2021
09:50
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
10:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
12:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
13:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/10/2021
13:00
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/10/2021
13:40
23
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
14:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
15:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/10/2021
15:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
15:40
11
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
16:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
17:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/10/2021
17:00
28
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/10/2021
17:20
25
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
27/10/2021
17:30
27
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
17:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/10/2021
18:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
18:40
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
27/10/2021
19:00
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
19:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
20:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
21:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
27/10/2021
22:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
07:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
08:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
09:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
09:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
10:00
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
10:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
10:30
6
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
10:40
18
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
28/10/2021
10:50
20
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
11:20
31
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
11:20
8
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
11:30
2
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
12:20
14
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
12:40
15
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
13:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
13:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
14:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
14:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
14:20
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
15:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
15:40
31
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
16:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
16:20
23
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
16:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
17:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
17:00
22
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
17:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
17:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
17:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
18:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
18:00
4
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
18:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/10/2021
19:00
25
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
19:20
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
28/10/2021
19:40
14
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
20:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
21:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
28/10/2021
22:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/10/2021
09:20
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/10/2021
09:40
18
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/10/2021
10:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/10/2021
10:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/10/2021
10:00
2
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
29/10/2021
10:30
30
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/10/2021
10:40
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/10/2021
10:40
32
בית המקדש בתלת-מימד (עלות 16-31 ₪)
29/10/2021
11:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/10/2021
11:00
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/10/2021
11:00
2
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
29/10/2021
11:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/10/2021
12:00
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/10/2021
12:20
23
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
31/10/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/10/2021
11:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/10/2021
11:00
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/10/2021
12:20
35
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/10/2021
12:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/10/2021
13:00
27
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/10/2021
13:20
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/10/2021
13:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/10/2021
15:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/10/2021
16:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/10/2021
17:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/10/2021
17:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
31/10/2021
19:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/11/2021
10:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
01/11/2021
10:00
23
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
01/11/2021
10:50
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/11/2021
11:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
01/11/2021
11:20
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
01/11/2021
12:40
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/11/2021
14:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/11/2021
16:00
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
01/11/2021
16:40
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/11/2021
17:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
01/11/2021
18:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/11/2021
10:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/11/2021
12:00
17
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/11/2021
14:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/11/2021
16:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/11/2021
17:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
02/11/2021
18:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/11/2021
10:00
17
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/11/2021
10:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/11/2021
12:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/11/2021
12:40
26
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/11/2021
13:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/11/2021
14:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/11/2021
16:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/11/2021
17:40
25
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
03/11/2021
18:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/11/2021
10:20
23
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
04/11/2021
10:50
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/11/2021
12:00
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/11/2021
12:20
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/11/2021
13:00
32
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/11/2021
14:00
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/11/2021
15:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/11/2021
16:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/11/2021
17:00
21
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
04/11/2021
18:00
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/11/2021
09:40
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/11/2021
10:00
10
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/11/2021
10:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/11/2021
11:00
18
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/11/2021
11:00
1
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
05/11/2021
12:00
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
05/11/2021
12:00
אזל
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
07/11/2021
10:20
23
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
07/11/2021
16:00
28
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
08/11/2021
10:50
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/11/2021
11:00
2
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
08/11/2021
12:00
30
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
09/11/2021
10:00
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
10/11/2021
12:00
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
11/11/2021
09:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/11/2021
10:40
15
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
11/11/2021
13:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/11/2021
10:00
14
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
12/11/2021
10:30
22
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/11/2021
11:00
24
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/11/2021
11:30
15
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
12/11/2021
11:40
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/11/2021
12:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/11/2021
10:40
29
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
17/11/2021
11:20
28
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/11/2021
12:20
17
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
17/11/2021
13:40
20
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/11/2021
10:20
14
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/11/2021
12:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/11/2021
12:50
17
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/11/2021
18:00
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
18/11/2021
19:40
32
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/11/2021
09:40
11
מנהרות הכותל עברית (עלות 25-38 ₪)
19/11/2021
11:00
32
מסע לירושלים עברית (עלות 13-25 ₪)
25/11/2021
10:50
29