תאריך ביקור מיום עד ליום 14/10/2020
מנהרות הכותל - באנגלית / 360- LIVE באמצעות ZOOM
16/08/2020
20:00
37
מנהרות הכותל - בעברית / 360- LIVE באמצעות ZOOM
20/08/2020
12:00
35
מנהרות הכותל - בעברית / 360- LIVE באמצעות ZOOM
20/08/2020
19:00
34
מנהרות הכותל - בעברית / 360- LIVE באמצעות ZOOM
27/08/2020
19:00
37