תאריך ביקור מיום עד ליום 21/06/2022
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
11:20
31
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
13:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
14:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
15:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
23/05/2022
18:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
09:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
12:00
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
13:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/05/2022
17:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
12:00
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
13:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
15:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
25/05/2022
16:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
10:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
12:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
14:40
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
26/05/2022
18:00
30
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
09:40
15
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
10:00
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
11:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
27/05/2022
12:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
11:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
13:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
16:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
18:40
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
19:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
20:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
21:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/05/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
15:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
18:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
19:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
19:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
20:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
21:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/05/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
11:00
14
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
13:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
19:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
19:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
20:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
21:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
31/05/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
09:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
11:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
13:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
15:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
18:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
19:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
19:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
20:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
21:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/06/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
09:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
11:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
13:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
15:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
18:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
19:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
19:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
20:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
21:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/06/2022
22:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/06/2022
10:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/06/2022
11:20
20
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/06/2022
12:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/06/2022
09:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/06/2022
11:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/06/2022
13:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/06/2022
17:40
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
10/06/2022
10:00
21
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
13/06/2022
12:20
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/06/2022
19:00
10
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/06/2022
09:20
25