תאריך ביקור מיום עד ליום 27/12/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/11/2021
12:20
22
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
28/11/2021
13:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/11/2021
11:00
35
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/11/2021
12:20
8
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/11/2021
15:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
29/11/2021
16:00
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
10:40
2
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
11:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
12:40
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
13:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
14:40
21
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
15:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
30/11/2021
17:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/12/2021
10:00
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/12/2021
11:20
5
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/12/2021
11:40
13
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/12/2021
12:00
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/12/2021
15:20
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
01/12/2021
16:00
16
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/12/2021
09:40
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/12/2021
10:40
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/12/2021
13:20
3
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/12/2021
14:00
11
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/12/2021
15:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
02/12/2021
16:00
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/12/2021
09:40
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/12/2021
10:00
6
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/12/2021
11:20
1
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/12/2021
11:40
4
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
03/12/2021
12:00
3
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/12/2021
19:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/12/2021
20:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
04/12/2021
21:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
10:20
אזל
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
12:00
17
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
12:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
13:20
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
14:20
33
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
15:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
16:20
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
17:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
05/12/2021
18:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
09:40
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
10:40
18
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
11:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
12:40
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
14:20
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
16:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
06/12/2021
17:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
07/12/2021
12:00
20
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
08/12/2021
11:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
09/12/2021
10:40
19
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
10/12/2021
11:40
11
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/12/2021
11:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
12/12/2021
11:20
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
14/12/2021
12:00
15
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/12/2021
12:00
25
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
19/12/2021
13:00
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
21/12/2021
13:00
23
שרשרת הדורות עברית (עלות 15-30 ₪)
24/12/2021
11:00
29