תאריך ביקור מיום עד ליום 15/04/2021
שם הסיור
תאריך
שעה
כמות
מנהרות הכותל - סיור בעברית
02/03/2021
12:00
1
מנהרות הכותל - סיור בעברית
02/03/2021
15:00
אזל
מנהרות הכותל - סיור בעברית
03/03/2021
12:00
8
מנהרות הכותל - סיור בעברית
03/03/2021
14:00
3
מנהרות הכותל - סיור בעברית
04/03/2021
11:00
5
מנהרות הכותל - סיור בעברית
04/03/2021
14:00
אזל
מנהרות הכותל - סיור בעברית
05/03/2021
11:00
3
מנהרות הכותל - סיור בעברית
05/03/2021
12:00
5
מנהרות הכותל - סיור בעברית
08/03/2021
10:00
8
מנהרות הכותל - סיור בעברית
08/03/2021
12:20
1
מנהרות הכותל - סיור באנגלית
11/03/2021
14:00
7
מנהרות הכותל - סיור בעברית
11/03/2021
15:00
6
מנהרות הכותל - סיור בעברית
12/03/2021
10:40
1
מנהרות הכותל - סיור בעברית
15/03/2021
11:00
8
מנהרות הכותל - סיור בעברית
18/03/2021
11:00
3