תאריך ביקור מיום עד ליום 22/12/2021
סיור לילי מודרך בתעלות
30/09/2021
19:30
50
סיור לילי מודרך בתעלות
30/09/2021
20:30
50