mitzpe tat yami
פעילות מקומות פנויים
כניסה למצפה התת ימי כולל גלידה מתנה ניתן להזמין
כניסה למצפה, כולל כניסה לאקווה דום, כולל גלידה מתנה ניתן להזמין
כניסה למצפה, כולל אקווה דום, כולל ארוחת צהריים במבצע ניתן להזמין