מוזיאון מגדל דוד
מקום:
סוג פעילות:
מספר מבקרים
שעת הזמנה:   תאריך הזמנה:
מועד ביקור:
לא מצאתי מועד מתאים. נא ליצור קשר עימי שעת הגעה
פרטי סוכן/ות פרטי קבוצה
קוד סוכן/ות שם קבוצה
שם המזמין/ה איש קשר לפעילות
טלפון נייד טלפון נייד
טלפון במשרד טלפון נוסף
דוא"ל
הערות להזמנה