מקום: עיריית רמת השרון סרט/ארוע: שעת סיפור –הנשיקה של גילי דורון
תאריך הארוע: 22/07/2019 שעת הארוע: ספריית דורון - 17:00


נא לבחור את הכמות המבוקשת :