מקום: עיריית רמת השרון סרט/ארוע: שעת סיפור ספריה מרכזית - המתנה של הצב
תאריך הזמנה: 30/06/2019 שעת הזמנה: ספרית דעת - 17:00


נא לבחור את הכמות המבוקשת :