מקום: הרשות למניעת אלימות והתמכרויות סרט/ארוע: אל נא תוותרו עלי
תאריך הזמנה: 18/03/2019 שעת הזמנה: אודיטורים אשכול פיס - 20:00


נא לבחור את הכמות המבוקשת :