מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: שיח גלריה בתערוכת - תימן: משבא לירושלים
מועד ביקור:
תאריך הארוע:
שעת הארוע: שעת הגעה :