מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: 4Her – זיכרון וחלום
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :