מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: אירוע נעילת פסטיבל ירושלים לאמנויות - רשימו – גבולות האינסוף
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :