מקום: מוזיאון מגדל דוד סוג פעילות: פנים רבות לה: הקהילות הנוצריות במרכז העיר
תאריך הזמנה: 06/07/2018 שעת הזמנה: 09:00

חשוב לדעת
סוג כרטיס סכום כמות מחיר מטבע
ותיק
80.0
מבוגר
90.0
סטודנט
80.0
סך הכל:
קוד הנחה/מבצע
לתשלום: