מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: פיינט פארטי – בין כחול למכחול
מועד ביקור:
תאריך הארוע:
שעת הארוע: שעת הגעה :