מקום: הרובע היהודי
סוג פעילות: מיצג אור קולי הבית השרוף-עברית
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :