מקום: בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי
סוג פעילות: מפגש בסדרה היהודים בפולין-תנועות הנוער מהשומר הצעיר ועד השומר הדתי – פרופסור מוטי זלקין.
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :