מקום: עיר דוד
סוג פעילות: מי אתה יונתן החשמונאי -הרצאה
מועד ביקור:
תאריך הארוע:
שעת הארוע: שעת הגעה :