מקום: טכנודע
סוג פעילות: פלנטריום – כוכבים בצהרי היום
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :