מקום: טכנודע
סוג פעילות: ביקור בפלנטריום
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :