מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: הרצאות יום רביעי
מועד ביקור:
תאריך הארוע:
שעת הארוע: שעת הגעה :