מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: סיפור תיאטרון במוזיאון
מועד ביקור:
תאריך הארוע:
שעת הארוע: שעת הגעה :