מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: תיאום ביקור
מועד ביקור:
תאריך הארוע:
שעת הגעה :