מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות: סוכות - מים מן השמים
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :