מקום: מוזאון ארצות המקרא ירושלים
סוג פעילות:
מועד ביקור:
תאריך הזמנה:
שעת הזמנה: שעת הגעה :